דן אנד ברדטסריט ישראל וגלובס מדרגים את החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל. הדירוג שיתפרסם במסגרת DUN'S 100, יציג את החברות שנבחרו כאלו שהכי טוב לעבוד בהן, וישוקלל מנתונים שימסרו הן ממעסיקים והן מעובדים בחברות המתמודדות. סקר המועסקים המקיף יבוצע בשיתוף אולג'ובס.חושבים שהחברה שלכם היא החברה שהכי טוב לעבוד בה?
להגשת מועמדות:


מועד אחרון להגשת המועמדות - יום ה' 11 במאי 2017
לתקנון

DUN'S 100 | 03-7330422 | info@duns100.co.il