תמונת מצב - ענף שירותי לוגיסטיקה - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
11.02.21

תמונת מצב – ענף שירותי לוגיסטיקה

מערכת דן אנד ברדסטריט
LOGI

ענף שירותי לוגיסטיקה כולל מגוון שירותים לוגיסטיים, כגון שילוח בינלאומי של סחורות, עמילות מכס (טיפול הנדרש ביבוא ויצוא טובין מישראל ולישראל אצל רשויות המכס), אחסנה של מכולות או מטענים במחסני ערובה (לפני השחרור מהמכס) או במחסנים חופשיים (מכולות או מטענים ששוחררו ממכס וטרם סופקו ליעדיהם הסופי) ועוד. עיקר סחר החוץ של ישראל מתבצע באמצעות הנמלים הימיים, ורק חלק קטן ממנו באמצעות נמלי התעופה, לכן מרבית פעילות הענף מרוכזת בקרבת נמלי הים של ישראל. לפי נתוני רשות המיסים קיימים בישראל כ-210 משלחים בינלאומיים, מתוכם כ-160 מהווים גם כסוכני מכס (עמילי מכס). תחום השילוח ועמילות המכס מורכב מ-3 קבוצות חברות עיקריות:

 • נציגויות של חברות ענק זרות – ביניהן: פליינג קרגו – נציגת DHL , פריץ קומפניס – נציגת Fedex , די.אס.וי אייר אנד סי – נציגת DSV , קריאף גרופ – נציגת Jas, אוריין ש.מ – נציגת DB Schenker , או.פי.אס.אי – נציגת UPS, פרידנזון – נציגת Bollore ועוד
 • חברות ישראליות גדולות ועצמאיות (שאינן מהוות נציגות לחברה זרה), בהן: מנטפילד, סי וויי לוגיסטיקס, אייביטרנס לוגיסטיקה, אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס ועוד
 • חברות ישראליות קטנות – חלק מהן מתמקד בפעילות "נישה", כגון שילוח מטענים אישיים, בעלי חיים, פריטים יקרי ערך וכו'.

בנוסף, פועלות בענף עשרות חברות אשר תפקידן המרכזי על פני שרשרת הערך הינו אחסון הסחורות (פעילות האחסנה מהווה עבורן חלק מהותי בפעילותן העסקית), לרב ממוקמות, כאמור, בקרבת נמלי הים של ישראל, וכן באזורי תעשייה בסמיכות למפעלים או לצדי כביש 6 וכבישי הרוחב המרכזיים. המשותף למקומות אלה הוא קרקע זמינה ומתאימה להפעלת ולבניית מרלו"גים, תוך מרחק משכונות מגורים, לטובת כניסה ויציאה של משאיות. בין החברות הגדולות בתחום האחסנה: קבוצת גולד בונד, אשדוד בונדד, אוברסיז קומרס, מסוף 207, פרידנזון ואוריין (הפעילות גם בתחום האחסנה), מילניום שירותים ולוגיסטיקה, לוגיסטיקר ועוד. בסך הכל, תחת מקטעי שילוח, עמילות מכס ואחסנה, פועלות מעל 300 חברות באופן מצרפי. הפדיון המצרפי בענף הלוגיסטיקה (מפעילות שילוח, עמילות מכס ואחסנה) מוערך בשנת 2020 במעל 10 מיליארד ₪, עליה של כ-5% בהשוואה לשנת 2019. נמלי הים הקיימים מספקים שירותים לוגיסטיים אף הם ובכך מתחרים בחברות שירותי הלוגיסטיקה, בפרט בתחום האחסנה (אחסון מכולות ושינוען). על רקע זה, לתעריפי השירותים בנמל, המפוקחים על פי חוק, יש השפעה על התעריפים שגובות חברות שירותי הלוגיסטיקה ועל הכנסותיהן. בדרך כלל החברות בענף גובות תעריפים שאינם עולים על התעריפים של חברות הנמל, אף שאינן כפופות למחירים המפוקחים.

הפעילות בענף שירותי לוגיסטיקה מושפעת מפרמטרים מקרו-כלכליים, בהם היקף הסחר העולמי, יבוא ויצוא סחורות מישראל, הייצור התעשייתי, הצריכה הפרטית ועוד. אך גם מפרמטרים נוספים בהם דפוסי הצריכה (השפעת המעבר לרכישות אונליין), תמהיל הלקוחות של החברות (לקוחות מענפים שנקלעו לשיבוש בפעילות אל מול לקוחות מענפים שחווים צמיחה תחת משבר הקורונה), הרצון של עסקים מקומיים להתמקד בפעילויות הליבה (העברת פעילויות לוגיסטיות למיקור חוץ – כלומר לחברות לוגיסטיקה ייעודיות) ועוד. עם פרוץ משבר הקורונה היה נדמה כי הענף בישראל עלול להציג נסיגה בפעילות, ובהתאמה, עליה ברמת הסיכון, כתוצאה משיבושים בפעילות נמלי ים ואוויר שהתרחשו בתחילת תקופת המשבר ברחבי העולם ומחוסר וודאות (ארעית) ששררה לגבי המשך פעילות הסחר העולמי. בראיה שנתית, אכן מרבית הפרמטרים המשפיעים המקרו-כלכליים רשמו ירידה עזה בשנת 2020, בהשוואה לשנת 2019: הסחר העולמי, על פי הערכות, התכווץ בכ-10%, ביצוא הסחורות מישראל נרשמה ירידה של 5.3% , ביבוא הסחורות לישראל נרשמה ירידה של 4.8% (מקור: הלמ"ס , נתוני יבוא ויצוא סחורות בדולרים, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) והצריכה הפרטית בישראל ירדה ב-11% (מקור: בנק ישראל).

יבוא ויצוא סחורות בישראל 2016-2020 (במיליארדי דולרים)

מקור: הלמ"ס ועיבודי דן אנד ברדסטריט , נתוני יבוא ויצוא סחורות ללא אוניות, מטוסים ויהלומים

אל מול הירידה בפרמטרים המקרו-כלכליים המשפיעים על הענף, פרמטרים אחרים הציגו עליה בהשפעתם החיובית על הענף, ובעיקרם שינויי הרגלי הצריכה של הציבור בישראל והשימוש הגובר ברכישות מקוונות, בפרט תחת שלושת הסגרים. כך, רכישת מוצרים באתרי סחר זרים על ידי לקוחות פרטיים מגבירה את הצורך בשירותים לוגיסטיים, החל בשילוח המוצרים, דרך פריקתם בארץ ועד הפצתם לבית הלקוח. אך גם המעבר של קמעונאיות ישראליות לערוצי מכירה מקוונים, תחת הסגרים, הגביר את הצורך בשירותים לוגיסטיים מצדן של אחסון הסחורות במרלוגים ובהפצת המוצרים עד בתי הלקוחות. למעשה, לא ניתן לקיים פעילות אונליין ענפה ללא תמיכת שירותים לוגיסטיים נלווים. חברות הלוגיסטיקה ניצלו את ההזדמנות העסקית שנוצרה ברוח התקופה והגבירו פעילותן בפעילות אחסנה ובפעילות של הפצה ללקוחות פרטיים (על חשבון פעילות הפצה ללקוחות עסקיים, שפחתה). בהתאמה, גם חברות נדל"ן מניב שמו פעמיהן אל תחום המרכזים הלוגיסטיים, כנכס מניב תחליפי לשטחי משרדים ומסחר שתשואותיהם נשחקו בשנה החולפת, תחת משבר הקורונה. בין המיזמים הלוגיסטיים הבולטים המתבצעים בימים אלה, על פי פרסומים: פיתוח והקמה של מתחם לוגיסטי חדש בפארק העסקים יואב (מדרום לצומת ראם) בשטח כולל של כ-106 דונם על ידי חברת הנדל"ן איסתא נכסים לאחר שזכתה במכרז, סיום הקמה של מרכז לוגיסטי חדש בבית חלקיה בשטח של כ-19,000 מ"ר על ידי חברת הלוגיסטיקה אוריין ש.מ, לצד הקמת מרכזים לוגיסטיים חדשים נוספים על ידה בימים אלה במודיעין (11,500 מ"ר) ובקרית אתא (11,500 מ"ר), הקמת  מרלו"ג חדש באזור התעשייה גדרות (בסמוך לכביש 6) בשטח של כ-7,600 מ"ר על ידי חברת הנדל"ן גב ים לקרקעות והשכרתו לטווח ארוך לחברת הלוגיסטיקה אגם לוגיסטיקה ואחסנה, לצד פרויקטים נוספים בענף אשר קורמים עור וגידים.

בסך הכל, ההשפעה של הפרמטרים אשר השפיעו לחיוב על הפעילות בענף, בעיקר פריחת הרכישות המקוונות על ידי הציבור, גבוהה מההשפעה השלילית של הנסיגה בפרמטרים המקרו-כלכליים על הענף, כך שענף שירותי הלוגיסטיקה חווה צמיחה בפעילות בשנת 2020, חרף משבר הקורונה, מגמה שנמשכת גם בשנת 2021.

עדות לכך ניתן לראות בתוצאות העסקיות של החברות הציבוריות בענף, קבוצת גולד בונד, אוברסיז קומרס, אוריין ש.מ ופרידנזון שירותים לוגיסטיים: בתשעת החודשים הראשונית לשנת 2020 ההכנסות המצרפיות של 4 חברות אלה הסתכמו בכ-735 מיליון ₪, עליה של כ-9.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019, במהלכה הכנסות החברות הסתכמו בכ-670 מיליון ₪ באופן מצרפי (לשם השוואה, בשנת 2019 כולה ההכנסות המצרפיות של 4 חברות אלה ירדו בכ-1% בהשוואה להכנסותיהן בשנת 2018). יתרה מכך, אף אחד מ-4 החברות לא רשמה במהלך שנת 2020 ירידה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה הקודמת. באשר למדדי הרווחיות, קיימת שונות בין מיקוד עסקי בעמילות מכס ושילוח לבין מיקוד עסקי באחסנת הסחורות: מתח הרווחים המקובל בשנים האחרונות בשילוח ועמילות מכס נאמד בשיעור רווח גולמי בטווח של 15%-10% ושיעור רווח תפעולי בטווח של 5%-3% , לעומת מתח הרווחים מקובל גבוה יותר בפעילות אחסנה: שיעור רווח גולמי בטווח של 25%-20% ושיעור רווח תפעולי בטווח של 15%-10% . החברות הציבוריות בענף שירותי לוגיסטיקה, בהלימה לגידול בהכנסותיהן, שפרו בשנה החולפה גם את מתח הרווחים והציגו מדדי רווחיות קרובים יותר לגבול העליון של טווחי הרווחיות המקובלים לעיל.

למרות הפריחה בפעילות, הענף מתמודד בימים אלה גם מול אתגרים, בעיקרם הצורך בהעברת חלק מהפעילות והשירותים הניתנים לאופן דיגיטלי, בהתאמה לצרכים ולמציאות שנוצרה תחת משבר הקורונה העולמי. מדובר בענף מסורתי שלא השתנה באופן מהותי במשך השנים, כאשר נכון להיום מרבית השירותים המתבצעים על פני שרשרת הערך נעשים בשיטות מסורתיות מול שורה ארוכה של גורמים. תהליך הדיגיטציה יצריך התנהלות והעברת מידע מול גורמים רבים, בהם היבואנים, חברות הספנות, חברות הלוגיסטיקה, חברות המשאיות, הנמלים ועמילי המכס.  בהלימה לצורך, יותר ויותר חברות סטארט-אפ עוסקות כיום בפיתוח שירותים ממוחשבים לתמיכה בפעילות הענף והחלו שיתופי פעולה בינן לבין חברות שירותי לוגיסטיקה. בין שיתופי פעולה אלה: הודעתה של חברת הספנות צים לקראת סוף שנת 2020 על הסכם שיתוף פעולה מצדה עם ענקית הקמעונאות מסין, עליבאבא, לפיו צים תשמש כמשלחת ימית למוצרים שמשווקים המוכרים של עליבאבא ברחבי העולם, תוך שימוש בטכנולוגיה של חברת הסטארט-אפ הישראלית Ladingo , שתאפשר לשקף את התחשיב הסופי של עלויות השילוח על מרכיביו, השקעתו של ג'ף בזוס, מנכ"ל ומייסד ענקית הסחר המקוון אמזון, בסטארט-אפ הבריטי Beacon , המפתחת פלטפורמה דיגיטלית לשינוע מכולות (לפי דיווחי החברה, היקף השקעתו עמד על כ-15 מיליון דולר), שיתוף פעולה שהחל עוד בשנת 2018 בין חברת הספנות הגדולה בעולם Maersk לחברת IBM, שפיתחה עבורה טכנולוגיית בלוקצ'יין, למעקב אחרי שינוע מכולות תוך שיתוף האינפורמציה בין הגורמים המעורבים לאורך שרשרת האספקה ועוד. המשך מעבר הענף לאופן דיגיטלי צפוי לקצר תהליכים בירוקרטיים ולחסוך בעלויות כוח אדם עבור החברות בענף, אך מנגד מעלה את הסיכון להתקפות סייבר, כאשר ענף הלוגיסטיקה נהיה ליעד חם לתקיפות מסוג זה. רק בדצמבר האחרון נחשפה מתקפת ענק על מחשבי חברת התוכנה עמיטל המספקת שירותים לעשרות חברות לוגיסטיות בישראל, במסגרתה על פי פרסומים, הצליחו התוקפים לחדור לנתונים של כ-40 חברות לוגיסטיקה ישראליות הנמנות בקרב לקוחותיה, ולגנוב מידע ברמה זו או אחרת. נציין כי בענף הלוגיסטיקה קיים מעין תקן להתנהלות סחר תקינה ובטוחה בדמות "תכנית גורם כלכלי מאושר", תכנית בינלאומית אשר אומצה על ידי מינהל המכס בישראל בראשית שנות האלפיים, הבוחנת את תהליכי הסחר ואבטחת שרשרת הסחר של החברות בענף. בשנים האחרונות מרבית חברות הלוגיסטיקה הגדולות בישראל קבלו מעמד של "גורם כלכלי מאושר", כלומר עומדות בסטנדרטים של התוכנית, וכתוצאה נהנות מהקלות בהליכי סחר החוץ. כעת, לאחר מתקפת הסייבר על הענף בישראל, סביר כי יושקעו יותר מאמצים מצד החברות בענף באבטחת מידע, אל מול הקשחה מתבקשת של הנהלים הקשורים באבטחת המידע. גם התחרות בענף צפויה לגבור במהלך שנת 2021 עם פתיחתם הצפויה של שני נמלים פרטיים, באשדוד ובחיפה, שיופעלו על ידי חברות זרות אשר צפויות לספק שירותים לוגיסטיים של פריקה ואחסנה, ובכך שתי שחקניות חדשות ייכנסו לענף ויתחרו בחברות הלוגיסטיקה הקיימות (הנמל בחיפה יופעל על ידי חברת SIPG הסינית , הנמל באשדוד יופעל על ידי חברת TIL , מקבוצת MSC , חברת הספנות השנייה בגדולה בעולם). ועדיין, בשקלול הפריחה בפעילות בצל הקורונה, אל מול האתגרים הענפיים, על פי מדדי דן אנד ברדסטריט נרשמה ירידה בסיכון בענף הלוגיסטיקה בישראל בשנת 2020 בשיעור של כ-3.5% בהשוואה לשנת 2019.

 

הזדמנויות וסיכונים בענף שירותי לוגיסטיקה בצל הקורונה

הזדמנויות בענף:

 • שינויי הרגלי הצריכה של הציבור – התגברות רכישות מקוונות, התומכות בצריכת שירותים לוגיסטיים נלווים
 • עליה בנגישות למקורות מימון להקמת מתחמים לוגיסטיים ומחסנים, המהווים תחליף להשקעה מצד משקיעים מוסדיים וחברות נדל"ן מניב על פני משרדים ומסחר
 • הגברת תהליך דיגיטציה לייעול תהליכים וחיסכון עתידי בעלויות כוח אדם – חבירה לחברות סטארט-אפ ומיחשוב הפועלות בתחום
 • עליה בביקושים לשירותים לוגיסטיים מצד עסקים מקומיים, במטרה להתמקד בפעילות הליבה העסקית (העברת השירותים הלוגיסטיים למיקור חוץ, קרי לחברות לוגיסטיקה)

סיכונים ענפיים:

 • ירידה בסחר העולמי
 • ירידה ביבוא ויצוא סחורות מישראל
 • ירידה בצריכה הפרטית בישראל
 • התגברות סיכוני סייבר
 • התגברות התחרות – פתיחת שני נמלים פרטיים חדשים באשדוד ובחיפה במהלך שנת 2021 שצפויים להצטרף לתחרות בענף

 

ימי האשראי ומוסר התשלומים בענף שירותי לוגיסטיקה

מקור: דן אנד ברדסטריט

ענף שירותי לוגיסטיקה מסורתית מאופיין בימי אשראי קצרים, בהשוואה לימי האשראי המקובלים במשק. כך, בעוד שבשנת 2020 ימי האשראי המוסכמים בכלל המשק עמדו על 104 ימים בממוצע, בענף שירותי לוגיסטיקה ימי האשראי המוסכמים עמדו בשנה זו על 79 ימים, בממוצע. כלומר החברות בענף מקבלות ימי אשראי קצרים יותר מהספקים שלהן, מגמה שלעיתים גוררת עיכובים בתשלומים מצדן כלפי הספקים. בעוד שבכלל המשק כ-20% מהתשלומים כלפי ספקים לא התבצעו בדייקנות במהלך שנת 2020, בענף שירותי לוגיסטיקה כ-30% מהתשלומים כלפי ספקים לא התבצעו בדייקנות בשנה החולפת.

 

תחזית

לסיכום, להערכתנו חלק מהשינויים שהתרחשו בענף תחת משבר הקורונה צפויים ללוות את הענף גם בשנים הקרובות ובסך הכל להטיב עם הענף. הקורונה הייתה למעשה זרז לתהליכי הדיגיטציה כאשר חלק מהחברות פעלו בשיטות מיושנות והיו צריכות לעבור מהפכה, אך מנגד סיכון הסייבר צפוי להמשיך להוות כסיכון מהותי בענף גם בטווח הנראה לעין, ויצריך הגברת פתרונות אבטחה. גם הרגלי הצריכה השתנו, כאשר העולם פיתח צורך לצרוך מרחוק, מגמה שצפויה להיוותר ולתמוך בביקושים גבוהים לשירותי שילוח, אחסנה והפצה גם בשנת 2021.

בנוסף אולי יעניין אותך גם

30.12.20

תמונת מצב המשק – סיכום שנת 2020 ותחזית לשנת 2021

שנת 2020 ללא ספק, הייתה שנה מטלטלת  עבור כלל הענפים במשק. כבכל סיומה של כל שנה, דן אנד ברדסטריט מספקת סקירה מקצועית ומקיפה המסכמת את האירועים המהותיים שהתרחשו בשנה החולפת ומשקפת את ההשפעות על הענפים המניעים את הכלכלה בישראל. בסקירה תקבלו את תמונת המצב במשק הישראלי לעומת הכלכלה העולמית, נתוני פתיחת וסגירת עסקים, יוצגו הענפים בהם נרשם סיכון גבוה במיוחד, מוסר התשלומים לאור השפעות התקופה, זרקור על ענף הייטק ועל ענף המסעדנות וכמובן נסיים בתחזית הצפויה לנו ב2021.

תמונת מצב המשק
17.11.20

חודש נובמבר – חודש הקניות, בצל משבר הקורונה

שנת 2020, תחת משבר הקורונה, אופיינה בהמשך זליגת הפעילות העסקית מהערוץ המסורתי של חנויות מסחר פיזיות לערוץ הסחר המקוון. ענף האופנה בישראל עוד בשנים קודמות סבל מתחרות גוברת מצד אתרי סחר מקוונים, בפרטי אתרי קניות זרים דוגמת ASOS ו-NEXT הבריטים, אתרי אופנה סינים (דוגמת SHEIN), אתרים אמריקאים (דוגמת ModCloth), ענקיות סחר בינלאומיות דוגמת AMAZON ועוד, כאשר הרכישות המקוונות מאתרים זרים מגלמות יתרון תחרותי בדבר פטור ממע"מ ומכס (פטור ממע"מ ומכס בקניה בסכום עד 75 דולר ופטור ממכס בקניה עד 500 דולר).

מאמרי מערכת
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
שלחו
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
שלחו
פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

כל הזכויות שמורות 2018 © דן אנד ברדסטריט ישראל

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל