Chat with us, powered by LiveChat 7 טיפים לניהול סיכוני תזרים - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
27.12.16

7 טיפים לניהול סיכוני תזרים

צח ברקי, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף כלכלה, מידע ומחקר

איך להקדים תרופה למכה, ולשמור את העסק שלכם באזור הבטוח בעולם עסקי תחרותי במיוחד

09

חברות עסקיות חשופות מעצם טבען לסיכונים פיננסיים הכוללים תנודות בשערי החליפין, שינויים במחירי הסחורות, שינויים בשערי הריבית ובמדדי המחירים. משקיעים, לקוחות, ספקים ורשויות החוק מגדילים את השקיפות הנדרשת באמידה ובהצגה של היקף הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים של החברה. ניהול הסיכון על ידי החברה מחייב מתודולוגיה מסודרת. בחרנו לתת לכם 7 טיפים לניהול סיכוני תזרים:

  • שמירה על כרית מזומנים – יש לדאוג לכרית מזומנים נזילה ומספקת, באופן שתאפשר התמודדות עם התארכות ימי לקוחות וירידה במסגרות האשראי.
  • הפחתת התלות בבעלי עניין – פיזור רחב ככל הניתן של לקוחות, ספקים ומלווים יפחית את ההסתמכות על היכולת והנכונות של אותם בעלי עניין להמשיך לפעול מול העסק בתנאים מסחריים דומים.
  • מדיניות השקעות לא אגרסיבית – בחינת תכנית השקעות צריכה להיעשות תוך שמירה על יכולת החזר ההתחייבויות של העסק, גם בתסריט שבו תכנית ההשקעה אינה מניבה הכנסה; על העסק לנסות ולהתאים, עד כמה שניתן, את מח"מ הנכסים למח"מ ההתחייבויות – מימון תכנית השקעות באמצעות קופת המזומנים יכולה ליצור בעיית נזילות בעקבות שימוש במקורות נזילים למימון נכסים שמניבים מזומנים לתקופה של מעל שנה.
  • ניהול מדיניות אשראי – דאגו לנהל את סיכוני האשראי לאורך כל תקופת האשראי, עד למפגש עם הכסף. מדיניות אשראי חייבת לכלול מרכיב נוסף של רמת ודאות: בבחינת מדיניות מתן אשראי בתנאי אי ודאות גבוהה, נכון יהיה להפחית את "התיאבון לסיכון", גם במחיר של ויתור על עסקה. לעומת זאת, בתנאי ודאות גבוהה, נכון יהיה לתמחר את סיכון האשראי ולהתנות לעסקה תנאים מסחריים התואמים את רמת הסיכון.
  • גביה – יישום תהליכי גביה שיטתיים, הכוללים הסקת מסקנות רציפה על כל אינטראקציה עם הלקוח, יאפשר זמן הכנה למצב שבו התשלום יגיע האיחור.
  • סיכון מחושב – קחו רק סיכונים שהעסק שלכם יכול לעמוד בהם. סיכון מחושב הינו סיכון שהתממשותו לא תוביל לקשיי נזילות חמורים.
  • תכנית מגירה לתסריט קיצון – בנו תכנית מגירה לתסריט קיצון, כדוגמת אירוע שלילי לא צפוי, שהשפעתו על התזרים מהותית. התכנית יכולה לכלול למשל, שמירה על מסגרות אשראי מאושרות לא מנוצלות, נכסים למימוש מהיר ושיפור התנאים המסחריים מול לקוחות וספקים.

מעוניינים לדעת יותר על איך מומלץ לנהל את הסיכונים בעסק או בחברה שלכם? צרו עימנו קשר: 03-7330330 או באימייל info@dbisrael.co.il

אין לשכפל מסמך זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. מסמך זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ (דן אנד ברדסטריט), ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד. דן אנד ברדסטריט אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד או נזק אשר יגרם לחברה או נציגיה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו. מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות. דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ c) 2018).

 

בנוסף אולי יעניין אותך גם

27.08.19

תמונת מצב- ענף הבניה והתשתיות – ניתוח מיוחד

ענף הבניה הינו אחד מהענפים המרכזיים של כלכלת ישראל, וזאת על אף שבשנתיים האחרונות היקפי הבניה למגורים לא עלו. התוצר הישיר של ענף הבניה הסתכם בשנת 2018 ב-73.8 מיליארד ₪, במחירים שוטפים, שהם כ-5.6% מהתמ"ג הכולל

תמונת מצב המשק
23.06.19

האם אתם יודעים לאתר את הלקוחות שלכם?

המשימה הקשה, המאתגרת והמתסכלת ביותר שאנחנו נתקלים בה מול העסקים שאנחנו מלווים, היא איתור לקוחות חדשים

מאמרים
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח

שלחו
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
שלחו
פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

כל הזכויות שמורות 2018 © דן אנד ברדסטריט ישראל

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל