דן אנד ברדסטריט ישראל - חדשות ואירועים
הגנה עסקית
צמיחה עסקית

פרסומים

דצמבר 2017

דן אנד ברדסטריט מפרסמת את סקירת ענף הגומי

ענף הגומי נחשב לענף תעשייה מסורתי, המורכב מעשרות עסקים פעילים, בהם: מספר מועט של חברות גדולות, חלקן בבעלות קיבוצים, מספר מועט של חברות בינוניות, והיתר – חברות ועסקים קטנים.
המוצרים נמכרים לתעשייה, כאשר 3 תעשיות יעד מהוות מקור יעד מצרפי לכ- 65% מהמכירות בענף: תעשיית הרפואה, התעשייה הביטחונית ותעשיית המים והזורמים.

מכאן שאיתנות ענף הגומי, כמו גם פוטנציאל הצמיחה שלו, נגזרים בעיקר מאיתנות ומקצב הצמיחה של תעשיות יעד אלה. במטרה לגדר עצמן מהתלות בתעשיית יעד ספציפית, מפיצות החברות
את המוצרים לתעשיות נוספות, כגון תעשיית המתכת, תעשיית הבניה והתשתיות, תעשיית הכימיקלים, תעשיית המזון, היי-טק ועוד.

המוצרים המסופקים כוללים: אטמים, לוחות, יריעות, סרטים, מוטות, צינורות, רצועות, מסועים ועוד.

הענף מאופיין ביציבות יחסית, אם כי פעילותו בשנתיים האחרונות פחתה בכ- 10% ביחס לשנים קודמות.

ירידה זו בפדיון הענפי נובעת מירידה בביקוש מצד התעשייה הביטחונית המקומית למוצרי מיגון אב"כ, בעקבות ירידה במידת האיום לתקיפה כימית. מגמה זו הצריכה את החברות המוטות פעילות מול תעשייה זו לאתר מנועי צמיחה חלופיים.

הסקירה תציג בהרחבה את ענף הגומי המקומי וגודלו (מבחינה כספית), זאת לצד הצגת התפלגות מכירות ושיעור צמיחת הענף. בפרט, תציג בהרחבה את השחקנים בענף, את תעשיות היעד אליהן משווקים המוצרים והיקפי מוצרי הגומי הנצרכים על ידן, וכן את המהלכים המקובלים מצד החברות במטרה להתמודד אל מול הסביבה העסקית והתחרות.

קרא עוד
דצמבר 2017

דן אנד ברדסטריט מפרסמת את סקירת ענף המסעדות,בתי הקפה והברים

ענף המסעדות, בתי הקפה והברים, הינו ענף דינאמי המתפתח במהירות בשנים האחרונות.
גידול כמות העסקים הפועלים בענף, מהווה מנוע צמיחה למשק, הן מבחינת גידול במספר המשרות והן מבחינת הגידול בהוצאה על הצריכה הפרטית.
לצד הערך המוסף לכלכלה והתוצר, ענף זה מביא לידי ביטוי שינויים תרבותיים וצרכניים לצד שיפור ברמת החיים ועליה בהוצאה על מותרות ופנאי.

יחד עם זאת, ענף זה נחשב לאחד הענפים המסוכנים והפחות יציבים במשק, לאור רמת תחרות גבוהה, שינויים תכופים בהעדפות הצרכנים ורגישות הענף למצב המאקרו-כלכלי, כדוגמת האטה כלכלית עולמית ומקומית.
בנוסף, הענף חשוף לשינויים רגולטוריים הקשורים בעיקרם בשכר ובתנאי העובדים, ואשר משפיעים על העלויות התפעוליות ורווחיות העסקים בתחום.

סקירה זו תציג נתונים עדכניים אודות מבנה וגודל הענף, לרבות: כמות העסקים הפועלים בו, סוגי המסעדות, פיזור גיאוגרפי, רשתות מול מסעדות עצמאיות ועוד. בנוסף תדון בסביבה העסקית ובאירועים משפיעים, בהם המצב הביטחוני, התחזקות המודעות הצרכנית אשר הביאה לפתיחת רשתות קפה מוזלות, השינויים הרגולטוריים, ובהשפעות הצפויות על הענף בעתיד הנראה לעין.

קרא עוד
דצמבר 2017

דן אנד ברדסטריט מפרסמת את סקירת ענף קבלנות תשתיות תחבורה

ענף תשתיות תחבורה הינו תת ענף של ענף התשתיות בכללותו בישראל, וכולל בעיקר פרויקטים של כבישים וכן פרויקטים הקשורים ברכבת, נמלי אוויר ונמלי ים.
הענף מושפע באופן ישיר מהחלטות התקציב של ממשלת ישראל. במהלך השנים האחרונות ניכרת מגמת הרחבה בפיתוח תשתיות המדינה, המקבלת ביטוי בעלייה משמעותית בהיקף ההשקעות בתשתיות הכלול בתקציב המדינה.
מאופי הפעילות של הענף, הרוב המוחלט של הלקוחות הינם מן הסקטור הציבורי, לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וכן רשויות מקומיות וחברות עירוניות. ההתקשרויות לביצוע הפרויקטים בעבור לקוחות אלה מתבצעים באמצעות הליך של מכרז תחרותי, בדרך כלל בשיטת תמחור של 'תכנון-ביצוע' (Design and Build). בין הלקוחות הבולטים בענף: החברה הממשלתית 'נתיבי ישראל' אשר גיבשה במהלך שנת 2016 תכנית עבודה רב שנתית ('תכנית החומש') לשנים 2017-2021, בהיקף כספי של כ-42 מיליארד ₪.
בדומה לענף הבניה, ענף התשתיות סובל מחסמי היצע, המגבילים את אפשרויות צמיחתו, בעיקרם: מחסור בכוח אדם, קרבה של הבנקים למגבלת האשראי הענפית והיקלעותם לקשיים של קבלני תשתיות אחדים (על רקע תמחורים בעייתיים ומרווחים נמוכים שנובעים מהטמעת שיטת Design and Build, ובשל צמצום משמעותי של האשראי לביצוע במערכת הבנקאית). יחד עם זאת, הממשלה ובנק ישראל החלו בבחינת צעדים ראשונים לטיפול בחסמי היצע אלה.
הסקירה תציג בהרחבה את ההתפתחויות בענף ואת השפעות הצעדים האחרונים על השחקנים ועל הפעילות הענפית כיום.

קרא עוד
דצמבר 2017

דן אנד ברדסטריט מפרסמת את סקירת ענף קבלנות בניה (ביצוע)

ענף קבלנות הביצוע בכלל הינו חלק מאחד מענפי היסוד במשק, ענף הנדל"ן. הבניה בענף כוללת את תחום הבניה למגורים ואת תחום הבניה שאינה למגורים (בניה מוסדית – מבני ציבור, מבני תעשייה, וכן מבני משרדים).
בשנת 2016 ענף הנדל"ן המשיך להוות אחד מהענפים המרכזיים במשק, עם פעילות ענפה הן בתחום הבניה למגורים והן בתחום הבניה שלא למגורים. כך, בתחום הבניה למגורים החלה בנייתן של למעלה מ-50 אלף יחידות דיור, קצב התחלות בניה גבוה זו שנה שניה ברציפות (על רקע הרחבת יישום תכנית 'מחיר למשתכן').
אף על פי כן, בתקופה זו נקלעו לקשיים קרוב ל-20 קבלנים בינוניים-גדולים ועוד מאות קבלנים קטנים (במתאם מנוגד לגידול בפעילות בענף).

בין הסיבות ליצירת קשיים בקרב ניהול פרויקט בניה: שיטת התשלום המקובלת בענף – פאושלי (אשר אינה צופה את היקף ההוצאות בפועל מהפרויקט), הגדלת צבר פרויקטים על חשבון הרווחיות, משך זמן הביצוע הארוך (הנובע, בין היתר, ממחסור בכוח אדם), קושי בגבייה ממזמיני העבודה שיוצר פער בתזרים, צמצום האשראי הבנקאי לענף ועוד. בנוסף, מקטע הביצוע מתאפיין בשנים האחרונות במרווחים נמוכים, כאשר עיקר המרווח בענף מתרכז במקטע הייזום (רווח יזמי).
בימים אלה נבחנים וננקטים מספר צעדים, אשר במידה וימומשו, צפויים להפחית את רמת הסיכון בענף. הסקירה תציג בהרחבה את ההתפתחויות בענף ואת השפעות הצעדים האחרונים על השחקנים ועל הפעילות הענפית כיום.

קרא עוד
דצמבר 2017

דן אנד ברדסטריט מפרסמת את סקירת ענף ההסעדה והקייטרינג

ענף ההסעדה והקייטרינג כולל בתוכו את תחום ההסעדה המוסדית ואת תחום הקייטרינג, והוא אחד מענפי שירות האירוח והאוכל. הענף מורכב מכ-1,000 חברות ועסקים, רובם ממוקמים באזור המרכז. הענף גלגל פדיון מצרפי של מספר מיליארדי ₪ בשנת 2016, מכלל פעילויותיו.

חברות ההסעדה המוסדית מתקשרות מול מוסדות ציבור, משרדי ממשלה, ענף ההיי-טק, ענף הביטוח והפיננסים, סגמנטים נרחבים בתעשייה ועוד.
חברות הקייטרינג מתקשרות מול חלק מגני האירועים, אלה אשר אינם מבשלים בעצמם את המנות המוגשות לאורחי האירועים, וכן מול לקוחות פרטיים.

הענף אופיין בשנים האחרונות בתחרות חריפה, בעיקר בין השחקנים המובילים, שבאה לידי ביטוי בתמחור נמוך למנה, תוך פגיעה בצמיחת ההכנסות ושחיקה ברווחיות החברות. סיכונים נוספים אליהם חשוף הענף: האטה כלכלית במשק אשר משפיעה לרעה על התוצאות העסקיות של החברות הקטנות בענף, תלות במחירי המזון ועוד.
אף על פי כן, מבנה הענף הינו יציב יחסית, ומורכב בעיקר מחברות גדולות ובינוניות הפועלות בענף שנים רבות.
סקירה זו תציג את מבנה הענף וגודלו, את השחקנים המרכזיים ואת הסביבה העסקית, על רקע המגמות וההתפתחויות הענפיות מהשנים האחרונות.

קרא עוד
טען עוד
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
הערה על השדה
שלחו
פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

כל הזכויות שמורות 2018 © דן אנד ברדסטריט ישראל

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל